Vykuřování je dobrý způsob jak začít a skončit den, jak se starat o sebe, o svou rodinu, o prostředí, v němž pobýváme, a o věci, s nimiž jsme ve vzájemném vztahu. Vykuřování podporuje modlitbu, léčbu, výživu, pozornost a integraci. Vyjadřuje duchovní pravdu a sílu. 


Denní vykuřování je vhodné v souvislosti s obřadem, nemocí, zraněním, emocionálním otřesem, narušením osobní celistvosti, nočními můrami, mentální roztržitostí, depresí, zahájením nového projektu, přestěhováním, novým vztahem či cestou, očišťováním a údržbou léčivých a magických předmětů, a vytvořením a ochranou nedotknutelných míst. 

Vůně a zvláště pak kuřidla byla a stále jsou věrnými průvodci člověka na jeho cestách do jiných rovin bytí. Vykuřování pro náboženské, magické a lékařské účely se děje po celém světě, v různých kulturách a tradicích, až do dnešních dnů. Čich je jediným lidským smyslem, který má přístup přímo do mozku a skutečnost, že vůně silně působí na psychiku člověka a jsou schopny navodit změněné stavy vědomí, byla zkoušením zjištěna patrně již v raných dobách lidstva. Cílem vykuřování je v základu vždy jedno a to samé – uspokojit utkvělou lidskou touhu po transcendenci. Touhu přesáhnout smyslové i rozumové možnosti naší hmotné skutečnosti.

V dílně se naučíte praktické základy Umění vykuřování a zacházení s vonnými pryskyřicemi. Jak na to, jaké nástroje, a která vykuřovadla použít pro daný okamžik a situaci. V průběhu setkání každý účastník projde očistou Dýmem vyvoleného vykuřovadla. Očista přivodí rozproudění osobní energie a projasnění osobní aury. Může přinést pocity lehkosti a uvědomění si samo sebe, laskavé zvnitřnění. Mohou se vyplavit zapomenutá zátěžová témata, se kterými lze dál pracovat. Za pomoci vykuřovadel nahlédnout k jejich kořenům, nalézt cestu k jejich uvědomění, a následnému zpracování a zklidnění. 


Sejdeme se v sobotu 27.10.18 v 16 hodin ve Studiu Spirála, na Masarykově náměstí v Ostravě, Zámecká ulice číslo 4
Skončíme zhruba v 19 hodin 

Počet míst je omezen
Rezervuj si své místo mailem: ewicca@volny.cz 
Anebo telefonicky: +420 608 611 093
Doporučený příspěvek na dílnu: 450 Koček 

Těším se na tebe 
Ewa