V letošním roce je tomu právě 75 let od chvíle, kdy švýcarský vědec Albert Hofmann objevil psychedelické účinky LSD při náhodném potřísnění touto látkou. Zrodilo se tak jedno z nejsilnějších psychedelik, které celosvětově ovlivnilo společnost.

LSD se stalo předmětem vědeckého výzkumu, a to zejména v oblasti psychiatrie. Československo bylo jednou ze zemí s nejrozsáhlejším výzkumem zkoumání účinků LSD a jako jedna z mála zemí si vlastní čisté LSD vyrábělo v opavské Spofě. Výzkumem účinků LSD se v Československu v šedesátých letech zabýval i Stanislav Grof, který s výzkumy později pokračoval v USA až do roku 1973, kdy přestal být výzkum financován. Postupně pak došlo k zákazu LSD na celém světě.  Stanislav Grof však při svých výzkumech objevil způsob, jak dosáhnout mimořádného stavu vědomí i bez užití psychedelik a vyvinul společně se svou ženou Christinou techniku holotropního dýchání, která se ukázala být rovnocennou alternativou k práci s psychedeliky. LSD však zůstalo pro Stanislava srdeční záležitostí díky které objevil léčivý potenciál mimořádných stavů vědomí, a která tak zcela změnila jeho profesní život. Stanislav Grof se s vámi o své zkušenosti podělí v rámci několika přednášek.

V současné době dochází k renesanci psychedelického výzkumu, a to jak ve světě, tak i v České republice. Výsledky současných výzkumů v ČR představí na naší konferenci vědci z Národního ústavu duševního zdraví a České psychedelické společnosti.

S LSD je nedílně spjat také rozvoj kreativity. Ve světě tak časem vznikl nový umělecký směr označovaný jako "Visionary Art". Součástí kulturního programu konference je tak i výstava uměleckých děl českých "psychonautů", kteří své vnitřní prožitkové mapy na LSD zachytili na plátno. Večery a noci pak budou patřit koncertům.

4. - 6. května 2018 / Landek - Ostrava / 8 hodin přednášek Stanislava Grofa na témata LSD ve vědě a LSD v umění / Jedinečná výstava současných českých umělců, jejichž tvorbu LSD ovlivnilo / Přednášky českých výzkumníků a terapeutů s novými poznatky / Koncerty ambientní i trance hudby. Videomapping / Atraktivní industriální prostředí obklopené přírodou / Ubytování v kempu přímo v areálu nebo v blízkém hotelu / Výstava originálních archivních obrazů z doby výzkumů LSD v ČSSR v 60. letech

Cílem konference je připomenout z historického hlediska význam objevu látky, která změnila mnoha lidem život, zavzpomínat na počátky práce s LSD v bývalém Československu. Jedním z hlavních cílů konference je osvěta v oblasti nových přístupů v psychiatrické péči a přispění k větší otevřenosti lékařů vůči transpersonální psychologii a psychiatrii, a tím i ke zkvalitňování PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ LIDÍ.

Těšíme se na vás!

https://www.75lsd.cz/