Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.


1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu ewinybyliny.cz. Provozovatelem internetového obchodu ewinybyliny.cz (dále jen prodávající) je Eva Grünbergerová, Ludvíka Podéště 1859, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO 88651053. Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Ostravy. 

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a  příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

2. Objednávka a ceny

Katalog internetového obchodu ewinybyliny.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy název, popis a cenu zboží s DPH.
Zboží lze používat pouze v souladu s pokyny v přiloženém návodu, anebo způsobem, který je pro daný charakter zboží obvyklý. Především je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při manipulaci s hořlavinami včetně vykuřovadel. Vykuřovadla nejsou určena k vnitřnímu užívání a to žádným způsobem (např. přímo, vývary, výluhy, silné inhalace, kouření apod.). Vykuřovadla nejsou potraviny ani potravinové doplňky.
Kupující je u vybraného zboží seznámen se skutečností, že prodávané zboží má charakter originálu. Proto nelze zaručit shodu barev, naprosto přesných rozměrů a vzhledu výrobků s vyobrazením. U těchto výrobků je nutné foto chápat jako ilustrační, pokud není uvedeno jinak.
Ceny zboží jsou platné v okamžiku objednání. Vyhrazujeme si právo na zrušení objednávky v případě zcela zjevné chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně internetových cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce!
Slevy akčních nabídek a věrnostní slevy se nesčítají, pokud není uvedeno jinak u konkrétních nabídek.

Veškeré objednávky považujeme oboustranně za závazné!

Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami, s možnostmi platby, s dodacími podmínkami, s reklamačním řádem, seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů, dovršil věku 18-ti let.
Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli do objednávkového nebo registračního formuláře přesné a pravdivé údaje. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce chyba, neprodleně nás kontaktujte.
V případě nestandardní objednávky si vyhrazujeme právo požádat kupujícího o autorizaci (potvrzení) objednávky telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, budeme považovat objednávku za neplatnou.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

3. Způsoby platby

Kupující si může vybrat z následujících způsobů plateb:

  • Dobírkou – platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce.
  • Hotově - při převzetí zboží na prodejně Ewïny Bylïny, Nádražní 1905/90, 702 00 Ostrava. Nepřijímáme platby kartou.
  • Bankovním převodem - (platba předem) - kupující bude kontaktován a informován o stavu objednávky, bude mu zaslán vystavený doklad, podle kterého poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu t.j. 261249752/0300. Jako variabilní symbol uvede číslo vystaveného dokladu. Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce.


4. Dopravní náklady

Veškeré podrobnosti naleznete na www stránce www.ewinybyliny.cz/cms/1-doprava-a-platba.

5. Dodání zboží

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Zásilky odesíláme prostřednictvím České pošty a služby ZÁSILKOVNA.CZ.

Pro doručení do samoobslužného Z-BOXu je nutné mít mobilní aplikaci Zásilkovna a zaplatit zboží předem.

Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží.
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a jakékoli závady neprodleně oznámit přepravci. Podpisem přepravního listu, nebo jiného dokladu o převzetí kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
Termín dodání zboží je závislý na druhu objednaného zboží. Většinou se pohybuje v rozmezí 2 - 6 pracovních dnů, za situace, kdy je produkt skladem. V případě, že zboží skladem není, a nebo v případě méně běžného zboží, může dojít k prodloužení dodací lhůty. Obvykle do 13 pracovních dnů. Prodávající se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na co nejkratší možnou dobu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budeme kupující informovat. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky na tel. čísle +420 608 611 093 nebo e-mailem eva@ewinybyliny.cz.

6. Odstoupení od smlouvy

Při nákupu přes e-shop má kupující v souladu s ustanovením §53 odst. 7 občans. zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí písemně nebo e-mailem prodávajícímu oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy. V oznámení musí být uvedena přesná identifikace kupujícího, popis zboží, číslo objednávky a číslo účtu, na který má být vrácena kupní cena. Po domluvě s prodávajícím zašle kupující zboží zpět na adresu prodávajícího a to nejpozději 14. kalendářní den od data doručení zákazníkovi. Zboží doporučujeme poslat pojištěné, zásilky vrácené na dobírku, nebudou prodávajícím přijaty.
Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nesmí nést znaky používání či opotřebení, nebo nesmí být jinak znehodnocené. Dále musí být zabalené v nepoškozeném originálním obalu spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty dodané se zbožím, a to včetně faktury.
Bude-li zboží vráceno bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, zašleme kupujícímu částku odpovídající kupní ceně zboží (bez poštovného) na jím udané číslo bankovního účtu, či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů. Při osobním předání vráceného zboží v provozovně prodávajícího vrátíme částku do 15 dnů od vrácení zboží (doba nutná na zkontrolování a přezkoušení vráceného zboží). Není možné nárokovat vrácení peněz ihned na prodejně.
Za zboží, které bylo poškozeno během přepravy v důsledku nesprávného obalu nelze žádat vrácení peněz.
Bylo-li zboží jakkoli poškozené či opotřebované, nebo byla jiným způsobem snížena hodnota vráceného zboží, vyhrazujeme si právo na náhradu škody, kterou si započítáme oproti kupní ceně.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal
e) na dodávku novin, periodik a časopisů
f) jestliže bylo zboží odebráno přímo na provozovně prodávajícího

7. Výměna zboží

V případě potřeby je možné nepoužité a nepoškozené zboží v originálním neporušeném obalu po předchozí domluvě vyměnit. Kupující nepoškozené zboží zašle jako doporučený balík nejpozději do 3 dnů od zakoupení, na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Zboží, které bylo poškozeno během přepravy v důsledku nesprávného obalu nelze vyměnit. Po překontrolování vráceného zboží prodávající zašle zboží vyměněné. Náklady na poštovné spojené s výměnou nese v plné výši kupující. 

8. Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží.
V případě, že se na zboží vyskytne závada, má kupující právo uplatnit reklamaci. Ihned po zjištění závady informuje prodávajícího o závadě písemně nebo e-mailem. Oznámení o závadě musí obsahovat jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Obratem po obdržení oznámení o závadě prodávající informuje kupujícího o následném postupu řešení reklamace a především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit ( buď na adresu provozovny prodávajícího nebo do autorizovaného servisu). Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené neodborným používáním výrobku, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací, nebo používáním výrobku s rozporem s návodem k použití. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. Vyjímka je tvořena pouze v případě, kdy je zboží zasláno výrobci na posouzení. V takovém případě bude kupující informován a po vzájemné dohodě může být tato lhůta prodloužena.
Je–li reklamace oprávněná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.

9. Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu ewinybyliny.cz, kupující dobrovolně dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a prodávající se zavazuje, že je neposkytne třetím stranám (kromě společnosti zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží jako nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení objednávky). Kupující má právo kdykoliv tento souhlas písemně odvolat.

10. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího ewinybyliny.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Přihlásit se

Megamenu

Porovnat0Můj seznamu přání0

Váš košík

V košíku již nejsou žádné položky